Samfund

Svampe-astma? Skimmelsvampesporer sender astmapatienter på hospitalet

Foto: Pixabay/Andreas

Astma-Allergi Danmark har hjulpet forskere fra Aarhus Universitet med at undersøge sammenhængen mellem akut astma og skimmelsvampesporer. Resultatet skal bidrage til at løse ’overset problem’.

En del personer har den seneste tid kontaktet Astma-Allergi Danmarks rådgivning med den samme undren.

De hoster, får trykken for brystet og åndenød. Astmasymptomer, som en mange af dem allerede kender fra pollensæsonen – og som derfor også burde forsvinde i takt med at mængden af bynke- og græspollen daler i efteråret.

Det gør de bare ikke. For nogle bliver symptomerne kun værre. Og for andre opstår de ud af det blå, uden at de tidligere har haft problemer med astma eller allergi.

Svaret? I en stor del af tilfældene er det svampesporer. Nærmere bestemt den udendørs forekomst af skimmelsvampearterne Alternaria og Cladosporium, hvis sporer kan give astmasymptomer.

– Det er et fænomen, som skaber stor ængstelse hos mange, og der er brug for, at der bliver taget hånd om det i sundhedsvæsenet, da vi ikke bare kan fjerne skimmelsvampe, siger Anne Holm Hansen, direktør i Astma-Allergi Danmark.

– Men noget tyder på, at der mangler viden om sammenhængen mellem skimmelsvampesporer og astma. Hos borgerne såvel som i sundhedsvæsenet.

Det kan resultatet af et nyt studie lavet af Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet imidlertid være med til at lave om på. Studiet, som er baseret på data fra Astma-Allergi Danmark, viser, at jo større mængden af skimmelsvampesporer i luften er, jo flere må på skadestuen eller indlægges med akut astma.

Et resultat, der kan få stor betydning for personer, der får astma af skimmelsvampesporer, forklarer professor på instituttet Torben Sigsgaard, som står bag studiet:

– Det har i mange år været et overset problem. Men nu, hvor vi kan se tallene sort på hvidt, bliver vi nødt til at give personer, der reagerer eller er i risiko for at reagere, den information og den hjælp, de har brug for.

Største undersøgelse af sin art i verden

Sammenhængen mellem skimmelsvampesporer og astma har ikke været emnet for mange studier. Og de få, der har beskæftiget sig med det, har ikke kunnet sige meget om problemet, forklarer Torben Sigsgaard:

– Man har kun kigget på mindre grupper af befolkninger, hovedsageligt grupper af børn. Og disse studier har ikke været entydige. Sandsynligvis på grund af studiernes ringe størrelse og en kort opfølgningstid.

Det er dog ikke tilfældet med det nye studie. Med 26 års data over astmaindlæggelser og -skadestuebesøg samt respektive optællinger af skimmelsvampesporer for alle årene er det den største undersøgelse af sin art i verden.

Uden adgang til Astma-Allergi Danmarks database med 26 års målinger af skimmelsvampesporer havde studiet dog ikke kunnet lade sig gøre.

Det glæder derfor også Torben Sigsgaard, at det var muligt at få adgang til dette datasæt samt tal for astmaindlæggelser og -skadestuebesøg i den pågældende periode:

– Vi har fået en meget stor styrke i vores analyse. Det, vi finder her, havde været svært at vise i andre studier.

Stolte af at bidrage til forskningen

I Astma-Allergi Danmark arbejdes der hver dag på at gøre livet bedre for overfølsomhedsramte. Blandt andet ved at oplyse om allergi- og astmafremkaldende elementer i vores hverdag.

Derfor giver det alt mulig mening at bidrage til studier som dette, siger direktør Anne Holm Hansen:

– Vores arbejde kræver en dyb indsigt og viden om astma- og allergiområdet. Og vi er meget stolte af selv at kunne være med til at skabe den viden, som kommer vores medlemmer og andre med astma, allergi eller eksem til gode.

Netop skimmelsvampesporerne Alternaria og Cladosporium har Astma-Allergi Danmark haft ekstra fokus på i år, hvor foreningen for første gang har gjort det muligt at se dagens svampesporeniveau for både Øst- og Vestdanmark online og i appen Dagens Pollental.

Men der skal være endnu mere fokus på skimmelsvampesporer. Det bakker Anne Holm Hansen professor Torben Sigsgaard op i:

– Vi reagerer på de udfordringer, som mennesker med astma, allergi og eksem møder i hverdagen. Og når vi både i vores egen rådgivning og fra forskningen kan se, at der et problem, trækker vi i arbejdstøjet med det samme.

Fakta om skimmelsvampesporer:

Mikroskopiske svampe, som kan vokse både udendørs og indendørs, hvor der er fugt og organisk materiale

  • Kan i store mængde ses med det blotte øje, f.eks. som skimmel i badeværelset, på nedfaldne blade eller som mug på rugbrødet
  • Bruger sporer til at formere sig, som spredes med vinden over store afstande ligesom pollen

Gode råd fra Astma-Allergi Danmark til at tackle udendørs skimmelsvampesporer

Ved hjælp af en allergitest kan din læge undersøge, om du har allergi over for de mest almindelige udendørs skimmelsvampe, Alternaria og Cladosporium.

Husk derefter at:

  • Være velbehandlet og tage din medicin efter lægens anvisninger
  • Være påpasselig med at bevæge dig ud i skoven, lige efter det har regnet
  • Tjekke Dagens Svampesporeniveau i appen Dagens Pollental eller Astma-Allergi Danmarks pollenmail

Har du brug for yderligere rådgivning kan du kontakte Astma-Allergi Danmarks Rådgivning på tlf. 43 43 42 99 mandag til fredag klokken 9-12 samt onsdag klokken 16-18.

Kommentarer