Samfund

Nye tal: Ingen positiv udvikling i den seneste generelle kræftoverlevelse

Jesper Fisker, adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse. Foto: Kræftens Bekæmpelse / Ditte Valente

Udviklingen i den generelle femårs-kræftoverlevelse i Danmark er gået i stå. Det viser ny rapport. Opbremsningen sker efter en årrække med fremgang. Der er dog en positiv udvikling inden for flere kræftformer.

Flere danskere har levet længere efter en kræftsygdom. Sådan har det overordnede billede været for overlevelsen for kræft i de senere år. Men det har ændret sig. Der er sket en opbremsning i den samlede femårs-kræftoverlevelse. Det viser den årlige rapport fra Sundhedsdatastyrelsen.

Den nye rapport ’Kræftoverlevelse i Danmark 2006-2020’ analyserer udviklingen af kræftoverlevelsen for 15 udvalgte kræftformer helt tilbage til 2006 og de nyeste tal dækker kræfttilfælde, som er diagnosticeret frem til årene 2018-2020.

Bekymrende stagnering

Ser man på alle kræfttyper under ét, viser tallene, at femårs-kræftoverlevelsen i 2018-2020 er 67 pct. for mænd og 69 pct. for kvinder. Det er nøjagtig det samme tal som i den forrige periode, nemlig årene 2015-2017.

At den samlede femårs-kræftoverlevelse er stagneret de senere år, bekymrer Kræftens Bekæmpelses adm. direktør Jesper Fisker.

– Når du er kræftsyg, tæller hver eneste ekstra dag i live meget – både for dig og dine pårørende. Hvis vi skal have gang i den gode udvikling igen og få overlevelsen blandt mennesker ramt af kræft til at stige på ny, skal vores folkevalgte turde at sætte ind med handling. Særligt bør der være fokus på tidligere diagnostik og god efterbehandling, siger han.

– Politikerne blev for nylig enige om en sundhedsreform. Den indeholder desværre ikke så meget konkret om netop disse vigtige punkter, og bedre forebyggelse af kræft manglede også i aftalen. Vi i Kræftens Bekæmpelse vil gøre vores til, at der bliver taget politiske initiativer, siger han.

Lungekræft viser flot fremskridt

Siden 2006 og frem til 2017 er der ifølge rapporten sket fremskridt i kræftoverlevelsen, men siden er der sket en opbremsning. Der er dog stadig en positiv udvikling inden for en række kræftformer.

Bl.a. er overlevelsen for lungekræft forbedret. Femårs-overlevelsen for lungekræft ersteget fra 10 pct. i perioden 2006-2008 til 24 pct. for mændene i 2018-2020. For kvinder har der været en stigning fra 13 pct. til 30 pct .

Den største stigning i étårs-overlevelsen ses også inden for lungekræft. I 2006-2008 overlevede henholdsvis 33 pct. mænd og 38 pct. kvinder lungekræft. I 2018-2020 er étårs-overlevelsen efter lungekræft steget til 53 pct. for mænd og 61 pct. for kvinder.

Den forbedrede etårs-overlevelse for lungekræft betyder konkret, at omtrent 600 flere lungekræftpatienter er i live et år efter deres diagnose, hvis man sammenligner overlevelsen imellem de to seneste perioder. Det viser et estimat fra forskere i Kræftens Bekæmpelse.

Om rapporten:

-’Kræftoverlevelse i Danmark 2006-2020’ udgives af Sundhedsdatastyrelsen og analyserer udviklingen inden for 15 udvalgte kræftformer.

– Alle beregninger er lavet af forskere i Kræftens Bekæmpelse og trukket fra Cancerregisteret og CPR-registeret.

– Rapporten er baseret på udregninger af den relative overlevelse. Den er defineret som den observerede overlevelse for en gruppe kræftpatienter divideret med den forventede overlevelse for en tilsvarende gruppe personer i befolkningen, der ikke har kræft.

Kommentarer