Samfund

Lokaltog har stor succes med at uddanne nye lokomotivførere

Efter 10 måneders uddannelse kan Jonas Westh om kort tid sætte sig til rette i førerrummet som nyuddannet lokomotivfører hos Lokaltog. Foto: Lokaltog, Copyright: Lokaltog (beskåret)

Lokaltog, der er en del af Movia, har fra 2020 til 2023 uddannet godt 60 nye lokomotivførere. Det betyder, at Lokaltog i de seneste år har stået for uddannelsen af en meget stor del af de nye lokomotivførere, der sætter sig til rette i førerrummet på et tog og kører ud på det danske skinnenet.

Også i 2024 kommer Lokaltog til at uddanne 17 nye lokomotivførere, og allerede til efteråret starter endnu et hold op, hvor otte nye aspiranter efter planen begynder på den 10 måneder lange uddannelse.

– Vi er meget glade for og stolte over, at vi igennem en længere årrække har kunnet uddanne så mange nye lokomotivførere i Lokaltog. Vi føler et stort ansvar for at bidrage til uddannelse af nye medarbejdere til branchen, men vi er naturligvis også som selskab afhængige af, at der hele tiden er medarbejdere, som kan køre vores tog. Og derfor er rekruttering af nye lokomotivfører-aspiranter et område, som vi har stor fokus på, fortæller Tom Woldger, der er HR-direktør hos Lokaltog.

Han fortæller, at den typiske aspirant på uddannelsen er en mand, der har en faglig grunduddannelse og en alder på mellem 30 og 50 år.

– Det har historisk set været en lidt snæver gruppe af personer, der har haft mulighed for at begynde på uddannelsen som følge af optagelseskravene. Det har resulteret i, at antallet af kvindelige lokomotivførere og lokomotivførere med en anden etnisk baggrund en dansk, er meget begrænset hos os. Det er en skæv fordeling blandt den type medarbejdere, som vi meget gerne vil have rettet op på, siger Tom Woldger.

Tror på mere mangfoldighed

Hos Lokaltog er de imidlertid optimister, når det kommer til at få både flere kvinder og ikke-etniske danskere bag styrepinden i togene i de kommende år, og årsagen er en ny overenskomst, der netop er blevet indgået.

– Den nye overenskomst betyder, at vi får et langt bredere rekrutteringsgrundlag, fordi personer med en gymnasial uddannelse nu også kan blive optaget, hvilket ikke har været tilfældet tidligere. Nu kan langt flere søge om optagelse, og det i sig selv gør, at vi forhåbentlig fremover får en bedre kønsfordeling og flere med en ikke-dansk baggrund blandt vores lokomotivførere og dermed bliver en mere mangfoldig arbejdsplads, som vi har en klar ambition om, siger Tom Woldger.

I Nordsjælland er 44-årige Jonas Westh fra Gundsømagle i gang med allersidste del af den 10 måneder lange uddannelse. Han er tilknyttet Lokaltogs Hillerød-depot, og det betyder, at han sammen med en kørelærer sidder i førerrummet på et af togene på Gribskovbanen, Hornbækbanen eller Lille Nord. Den 10. juni kan han kalde sig færdiguddannet lokomotivfører.

– Jeg glæder mig til at blive færdig med uddannelsen og til at få noget praktisk erfaring med at køre alene. I dag har jeg hele tiden en kørelærer med, så det bliver spændende, når ansvaret helt og holdent er mit, siger Jonas Westh.

Inden han så at sige skiftede “spor” og søgte ind på uddannelsen, var han i mange år ansat i forskellige jobs indenfor luftfart, og det er lidt tilfældigt, at han om kort tid kan kalde sig lokomotivfører.

– Jeg kunne mærke, at jeg trængte til noget forandring rent jobmæssigt, og så faldt jeg over den her uddannelse, som passede mig rigtigt godt. Jobbet som lokomotivfører er meget selvstændigt, og man har et ret stort ansvar, men samtidig har man fri, når man har fri, og begge dele tiltaler mig, så derfor valgte jeg at søge ind på uddannelsen, forklarer Jonas Westh, og nævner derefter en vigtig årsag til, at han kastede sig over en helt ny uddannelse.

– Når man allerede er etableret og har et liv med hus, bil og faste udgifter, så kan det godt virke lidt uoverskueligt, hvis man fra den ene dag til den anden skal leve af en SU. Så for mit vedkommende har det haft stor betydning, at jeg har fået løn under uddannelsen. Det gjorde hele beslutningen om at sadle om og begynde på en frisk og tage en ny uddannelse meget lettere, slutter Jonas Westh.

Det næste hold af lokomotivfører-aspiranter, der skal uddannes til at køre tog på en af Lokaltogs ni baner fra Lollandsbanen i syd til Gribskovbanen i nord, starter deres uddannelse 1. september 2024.

Fakta om uddannelsen

 • Uddannelsen varer cirka 10 måneder.
 • Der veksles mellem perioder med teoretisk undervisning på skole og perioder med kørepraktik.
 • Skoleopholdene foregår enten i Ballerup eller i Tønder.
 • Perioder med kørepraktik foregår både hos Lokaltog og andre banevirksomheder.
 • Eleverne får løn under uddannelsen.

Kan du blive lokomotivfører?

Drømmer du om et job som lokomotivfører, så er der en række krav, du skal kunne opfylde og sætte flueben ved, hvis drømmen skal gå i opfyldelse.

Du skal have en af følgende uddannelser:

 • Faglig grunduddannelse dokumenteret ved et svendebrev
 • En gymnasial uddannelse (HTX, STX, HF, HHX, EUX eller IB)           
 • Maskinmester
 • Pilot med uddannelse og licens til kommerciel flytransport

Desuden skal du: 

 • Være over 21 år gammel og minimum 165 cm høj.
 • Have et godt helbred. 
 • Have syn med normal farvesans.
 • Have en helbredsgodkendelse fra Trafikstyrelsen.
 • Have en gymnasial uddannelse (HTX, STX, HF, HHX, EUX eller IB) eller være faglært indenfor metal- eller el-fag.
 • Have gyldigt kørekort til personbil.
 • Være logisk og systematisk tænkende. 
 • Være i stand til at bevare roen – også i pressede situationer.

Du kan læse mere om uddannelsen til og jobbet som lokomotivfører på lokaltog.dk

Kommentarer