Navnenyt

De fleste synes ikke rengøringen er blevet bedre efter corona

Pia Heidi Nielsen, formand for FOAs Kost- og Servicesektor mener at der må flere ressourcer til for at rengøringen i Social- og Sundhedsektoren kan leve op til de krav der er under corona.

Fokus på rengøring og hygiejne har ikke efterladt et blivende indtryk hos mange FOA-medlemmer. Under halvdelen svarer, at rengøringen er blevet bedre i dag i forhold til tiden før corona.

Rengøring og hygiejne er altafgørende. Sådan har det lydt siden starten af marts for at dæmme op for corona.

Men i en ny medlemsundersøgelse fra FOA, mener mindre end hver anden, at rengøringen ikke samlet set er blevet bedre sammenlignet med tiden før corona. Det er 2430 medlemmer i FOAs Social- og Sundhedssektor, der har svaret. Sektoren dækker såkaldte frontlinje-medarbejdere i hjemmeplejen, på plejehjem, på hospitalerne og i psykiatrien.

“Det er ganske enkelt ikke godt nok. Vel er der ikke tale om en klinisk undersøgelse, men hvis de ansatte ikke kan få øje på forbedringerne, så må man alvorligt tvivle på, at det er godt nok,” siger Pia Heidi Nielsen, formand for FOAs Kost- og Servicesektor, der organiserer offentligt ansatte rengøringsassistenter, husassistenter og serviceassistenter.

I undersøgelsen svarer 49 procent, at rengøringsstandarden ikke er blevet bedre. 43 procent mener, den er blevet bedre. 2 procent mener, den er blevet dårligere.

“Det er ansatte, der hver dag er afhængig af, at forholdene er i orden. Jeg tror desværre, undersøgelsen rammer situationen meget godt. Der var masser af fokus på rengøring i marts og april, men siden er mange kommuner faldet tilbage til kendte rutiner, hvor der igen og igen henvises til økonomiske hensyn,” siger Pia Heidi Nielsen.

Hun efterlyser en kraftig kommunal reaktion på situationen.

“Der skal flere blivende ressourcer til. COVID 19 ender jo ikke med at blive en engangshændelse. Så der skal fokus på hygiejnisk rengøring og satses langt mere på faglig viden til rengøringspersonalet. Og sikres rengøringsfaglig ledelse tæt på medarbejderne.

Endelig er det vigtigt, at der udpeges nøglepersoner i kommuner og store institutioner, der har fokus på dette her. De steder, vi har set en rengøringsfaglig ledelse, er også de steder, det fungerer klart bedst,” mener Pia Heidi Nielsen.

Kommentarer