Navnenyt

45 mio. kr. skal gøre virksomheder grønnere

45 mio. kr. er nu sat af til fem grønne projekter, som skal skabe mere grøn omstilling i danske SMV'er.

Grøn omstilling og cirkulær økonomi er i stigende grad et vigtigt forretningsområde for virksomhederne og omdrejningspunktet i regeringens klimapartnerskaber. Derfor giver Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 45 mio. kr. til fem projekter, der skal hjælpe virksomheder over hele landet med at skabe nye, grønne løsninger og forretningsmuligheder.

Genbrug af boreplatforme. Tekstilaffald, der får nyt liv. Genanvendelse som forretningsområde. Drevet af stærke og nytænkende værdikædesamarbejder og industrielle symbioser på tværs af brancher og kommunegrænser.

Sådan lyder nogle af overskrifterne på de fem grønne projekter, som med en samlet støtte på 45 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu skal skabe yderligere grøn omstilling i danske SMV’er. Projekterne er i tråd med anbefalingerne fra regeringens klimapartnerskaber om at udvikle stærke værdikæder, netværk og industrielle symbioser, der kan reducere virksomhedernes CO₂-belastning.

– Mange virksomheder arbejder allerede med grøn omstilling og cirkulær økonomi og bidrager dermed til at nå regeringens 2030-klimamål. Men vi skal have endnu flere virksomheder med på den grønne bølge. For cirkulær økonomi og grøn omstilling bliver helt centrale konkurrenceparametre for dansk erhvervsliv fremadrettet. Med støtten til de fem nye indsatser håber bestyrelsen at hjælpe med at udfolde endnu flere lokale, grønne potentialer til gavn for både virksomhederne og klimaet, fortæller Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Symbioser og værdikæder

Lokalt potentiale er der blandt andet på havnen i Frederikshavn, hvor projektet ”Recycling City” vil inddrage lokale SMV’er i værdikædesamarbejder og industrielle symbioser i genanvendelsesbranchen.

– Støtten fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skubber på en god, lokal udvikling. Vi har i Frederikshavn arbejdet længe med samarbejde i genanvendelsesbranchen, og vi brander os selv som ”Recycling City”. Nu vil vi have endnu flere virksomheder – både dem på havnen og i resten af kommunen – med i værdikæderne, og det bliver muligt nu, siger Niels Bay Christensen, erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord, der har Frederikshavns Erhvervsråd som bestyrelse.

Projektet bygger blandt andet videre på de værdikædesamarbejder, der er skabt omkring et stort amerikansk recyclingværft på havnen i Frederikshavn

– Værftet genanvender bl.a. boreplatforme og er på kort tid blevet en vigtig driver i vores genanvendelsesbranche og har skabt yderligere fokus på mulighederne for samarbejde, siger Niels Bay Christensen.

Nye værdikæder i genanvendelsesbranchen er også centralt i projektet ”Gennemgribende grønne forandringer på Sjælland og øerne”. Erhvervshus Sjælland står i spidsen for et stærkt partnerskab med ekspertise og erfaring inden for genanvendelse og industrielle symbioser. Målet er at give SMV’er, der allerede har udviklet grønne løsninger, mulighed for at udvikle sig yderligere.

Tekstilgenbrug og grøn forretning i Jylland

I Midtjylland tages der med projektet ”Tekstilrester og affald som ressource” hul på udfordringen med store mængder af kasseret tekstil. Tekstilaffald fra områdets mange tekstilvirksomheder og husstande bliver indsamlet. 25 SMV’er skal involveres i projektet, der samtidig vil reducere klimabelastningen fra virksomhederne.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter desuden en udvidelse og forlængelse af det tværkommunale projekt ”Energieffektivitet og C02-besparelser i Region Midtjylland”, som hjælper SMV’er med grønne forretningsmodeller i kommunerne i Region Midtjylland. Og i Nordjylland støtter bestyrelsen det tværkommunale projekt GRØN. Her skal stærke nordjyske erfaringer med industrielle symbioser bidrage til at forbedre konkurrenceevnen i SMV’er via ressource- og energibesparelser.

Fakta om indsatsen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lancerede i juni 2020 en pulje på 82,5 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og de decentrale erhvervsfremmemidler til indsatsen Sammen bliver vi grønnere inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Bestyrelsen har modtaget otte ansøgninger og besluttede på sit møde den 5. november 2020 at give tilsagn om en samlet støttet på 45,4 mio. kr. til følgende 5 projekter (ansøger i parentes):

  • Gennemgribende grønne forandringer på Sjælland og øerne (Erhvervshus Sjælland) – ca. 11,7 mio. kr.
  • Tekstilrester og affald som ressource (Lifestyle and Design Cluster) – ca. 12,5 mio. kr.
  • Energieffektivitet og C02-besparelser i virksomheder (Ringkøbing-Skjern Kommune) – ca. 5,5 mio. kr.
  • Recycling city (Frederikshavns Erhvervsråd) – ca. 3,6 mio. kr.
  • Grønne Ressource-Økosystemer Nordjylland (Center for Logistik og Samarbejde ApS) – ca. 12,2 mio. kr.

Kommentarer